Lek och äventyr ska ge de yngsta patienterna en tryggare upplevelse

Barn som är patienter på Skånes universitetssjukhus fick besöka helikopterflygplatsen.
Genom lek och äventyr ska barn som genomgår krävande behandlingar och vårdas på Skånes universitetssjukhus under långa perioder, få en tryggare och mer välkomnande upplevelse. Det är tanken med ett trygghetsprojekt som drivs av säkerhetsenheten och lekterapin på sjukhuset.

Säkerhetsenheten tar tillsammans med lekterapin inom barnsjukvården nu ett steg för att utveckla och förbättra mötet med vården och för att öka tryggheten för de yngsta patienterna.

Tanken är att göra det möjligt för barn som får avancerad sjukvård och vårdas länge på sjukhuset att besöka olika platser på sjukhusområdena som är intressanta och spännande. Det här därför tagits fram olika äventyrsrundor. Lekterapin som möter barnen och deras familjer, ska via en enkel rutin kunna beställa en äventyrsrunda där familjen tillsammans med vårdpersonal och väktare besöker olika platser.

– Barn är nyfikna och att kunna få utforska sjukhusområdet och göra det till en spännande plats att vara på är en fantastisk idé. När man vet hur något fungerar upplever man kontroll och man blir lugnare. En förhoppning med äventyrsrundorna är att barnen ska uppleva sjukhuset som en tryggare plats att vara på, säger Bodil Lindeborg, kulturansvarig på lekterapin på Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Besök på taket

Först ut att testa äventyrsrundor var barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund. Den 13 juni gjordes ett besök på helikopterflygplatsen högst upp på sjukhusbyggnadens tak. En polishelikopter landade och barnen fick möjlighet att provsitta. Den första äventyrsrundan kommer nu att utvärderas och därefter införs liknande rundor på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

– Det ska bli roligt att fortsätta utveckla konceptet med äventyrsrundor och hitta fler platser som barnen kan besöka, säger Bodil Lindeborg.
Med leken i fokus arbetar lekterapin med att barnen och deras familjer ska få en så bra sjukhusvistelse som möjligt. Leken är viktig i barns utveckling och kan även bidra till att barnen mår bättre och känner sig piggare.

– Som kulturansvarig ordnar jag upplevelser för barnen utöver det som erbjuds på lekterapin till vardags, det kan till exempelvis vara en teaterföreställning eller musikframträdande. Alla barn är olika och har olika intressen. Därför är det bra att vara lyhörd för vad de tycker skulle vara intressant att veta mer om och få möjlighet att utforska, säger Bodil Lindeborg. 

Pågående trygghetsarbete

Säkerhetsenheten på sjukhuset har ett ständigt pågående trygghetsarbete som går ut på att undersöka vad som orsakar negativa upplevelser på sjukhusområdena för att få en bättre förståelse för vilka faktorer som kan bidra till en tryggare och mer välkommande upplevelse.
– Om en patient känner sig trygg och väl omhändertagen minskar risken för stress och oro, vilket kan påverka hälsotillståndet negativt, säger Cetin Caliskan, biträdande säkerhetschef på Skånes universitetssjukhus.