Forskare söker svar på hur träning påverkar hjärtsvikt

Katarina Steding Ehrenborg leder en studie om träningens effekter vid hjärtsvikt.
Att träning är bra för personer med hjärtsvikt har tidigare forskning visat, men det är oklart varför. Nu söker forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet svaret – och de uppmanar särskilt kvinnor att tacka ja till att vara med i studien. ”Vi behöver få mer kunskap om kvinnohjärtat”, säger Katarina Steding Ehrenborg, ansvarig för studien.

Hon leder en forskargrupp som försöker ta reda på mer om de bakomliggande fysiologiska mekanismerna till att personer med hjärtsvikt mår bättre av träning. För att hitta studiedeltagare skickar forskarna ut inbjudningar till personer som fått diagnosen hjärtsvikt. En första del av studien har redan genomförts, och under april och maj 2024 skickas nya inbjudningar ut.

Få kvinnor tackar ja

Men forskarna har en utmaning – hittills har det varit få kvinnor som tackat ja till att medverka i studien. I senaste studiefasen skickades det ut 70 inbjudningar till lika många kvinnor som män. Bara en kvinna tackade ja.

– Vi vet att kvinnors hjärtsjukdomar ter sig annorlunda jämfört med mäns. Därför är det så viktigt att vi har en jämn könsfördelning i forskningen, säger Katarina Steding Ehrenborg, fysioterapeut på Skånes universitetssjukhus och docent i experimentell fysiologi vid Lunds universitet.

I den pågående studien vill forskarna bland annat ta reda på om det finns skillnader mellan könen i vilken hälsoeffekt träningen ger.

– Om vi upptäcker sådana skillnader kan det spela roll för vilken behandling vi rekommenderar i framtiden, säger Katarina Steding Ehrenborg.

Träning med fysioterapeuter

I studien fördelas deltagarna i två grupper: en kontrollgrupp som får en grundlig kartläggning av sin hjärthälsa och muskelhälsa. Den andra gruppen får utöver det också träning som behandling, under ledning av fysioterapeuter på Skånes universitetssjukhus. Forskarna tar också muskelbiopsier på studiedeltagarna för att se vad som händer i musklerna och skelettet i samband med träningen.

Förhoppningen är att hitta de olika fysiologiska mekanismerna som leder till bättre livskvalitet för hjärtsviktspatienter. För trots att Socialstyrelsen redan rekommenderar träning som behandling vid hjärtsvikt, används träning inte i så stor utsträckning i vården av hjärtsviktspatienter.

– Träning är billigt, finns nära till hands och förbättrar livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt. Med den här studien vill vi bidra till att stärka det vetenskapliga stödet för träning som behandlingsform så att den utnyttjas ännu mer, säger Katarina Steding Ehrenborg och tillägger:

–Personer med hjärtsvikt kan träna kondition och styrka, och behöver man hjälp att anpassa träningen kan man rådfråga sin fysioterapeut på vårdcentralen. Och man ska alltid komma ihåg sin balansträning!

Fakta: Träning vid hjärtsvikt