Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Skånes universitetssjukhus är en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). Cancercentrumet arbetar för att främja kliniknära forskning, snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, ökad delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete. Varje år vårdas fler än 10 000 patienter inom cancercentrumet.

Cancercentrumet är en satsning av Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt Mobila team och specialiserad palliativ vård inom primärvården. Vi tar emot patienter lokalt, regionalt och från hela södra sjukvårdsregionen. Vi har även nationella uppdrag för högspecialiserad vård inom flera diagnosgrupper.

Målsättning

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer. 

Forskning och verksamhetsutveckling

Ett av centrumets uppdrag är att jobba för att forskningen snabbt kommer till nytta för patienten. En stor del av forskningen bedrivs tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper. Inom SUHCCC samverkar Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och övriga aktörer för att skapa hållbara strukturer för utveckling av kliniskt patientnära forskning.

Centrumet ska långsamt höja ribban för lägstanivån för den kliniska forskningens förutsättningar. Det innebär bland annat att öka den dagliga samverkan mellan sjukvård och forskning.

Lund University Cancer Centre (LUCC)

Referensråd för patienter och närstående 

Centrumet ska utveckla vården för och med patienten. Därför har vi ett referensråd för patienter och närstående vars uppdrag är att få med patientperspektiv i allt förbättringsarbete. Referensrådet består av 10 medlemmar som träffas en gång i månaden.

Medarbetare

När du jobbar med cancer på Skånes universitetssjukhus blir du en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre. För dig som medarbetare innebär det att du ges möjligheter till vidareutveckling inom cancervård samt att vara delaktig och drivande i utvecklingsarbete inom centrumet.

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (vardgivareskane.se)

Comprehensive Cancer Centre

Den 6 maj 2022 ackrediterades cancercentrumet som ett Comprehensive Cancer Centre (CCC). Det är ett bevis för att Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre är ett av Europas främsta cancercentrum och att vi har kompetenta medarbetare och behandlingsmetoder i framkant. Det öppnar upp ännu fler möjligheter för både internationella och nationella samarbeten.

Enligt den europeiska cancerplanen från 2021 är tillgång till diagnostik och vård vid ett Comprehensive Cancer Center en av fyra grundpelare för den framtida cancervården.

Organisationen som ansvarar för ackrediteringen är OECI (Organisation of European Cancer Institutes)

OECI - Organisation of European Cancer Institutes webbsida

Ett exempel på hur cancercentrumet arbetar med alla delar inom cancervård och cancerforskning:

Film om vårdförlopp för bröstcancer 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.