Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Skånes universitetssjukhus är en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). Inom centrumet har vi ett gemensamt ansvar för all cancervård och cancerforskning. Varje år vårdas fler än 10 000 patienter inom centrumet.

Centrumet är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård och ASIH inom primärvården. Vi tar emot patienter lokalt, regionalt och från hela södra sjukvårdsregionen. Vi har även nationella uppdrag för högspecialiserad vård inom flera diagnosgrupper.

Målsättning

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer. 

Centrumet ska:

 • ha en tydlig ledningsstruktur, med delaktighet från patienter, medarbetare och närstående
 • vara utformat så att patienter och närstående vara delaktiga i utvecklingen av vård, forskning och utbildning
 • stödja att kliniskt patientnära forskning av hög kvalitet etableras och att grund- och translationell forskning är internationellt konkurrenskraftig
 • ha patientsäker och personcentrerad vård av optimal kvalité. Patienterna ska kunna erbjudas bästa möjliga diagnostik, behandling och vård enligt moderna principer
 • erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar till pa­tienter och närstående samt fortsätta utveckla utbildningar och färdighetsträning för studenter och med­arbetare
 • vara en arbetsplats som attraherar och behåller medarbetare inom alla yrkeskategorier. Medarbetare inom centrumet ska vara delaktiga i att utveckla verksamheten samt arbeta i en lärande miljö där medarbetare delar med sig av sin kunskap.

Forskning och verksamhetsutveckling

Ett av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centres stora uppdrag är att jobba för att forskningen snabbt kommer till nytta för patienten. En stor del av forskningen bedrivs tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper. Inom SUHCCC samverkar Lunds universitet, Sus och alla ingående aktörer för att skapa hållbara strukturer för utveckling av kliniskt patientnära forskning.

Lund University Cancer Centre (LUCC)

Comprehensive Cancer Centre

Skåne University Hospital Cancer Centre är ackrediterat som ett Comprehensive Cancer Centre (CCC). Det är ett led i arbetet att kvalitetssäkra cancervården och bli ett av Europas ledande cancersjukhus. I den europeiska cancerplanen från 2021 ”Europe's Beating Cancer Plan: A new EU approach to prevention, treatment and care” är tillgång till diagnostik och vård vid ett Comprehensive Cancer Centers en av fyra grundpelare för den framtida cancersjukvården.

Organisationen som ansvarar för ackrediteringen är OECI (Organisation European Cancer Institutes).

Ett exempel på hur cancercentrumet arbetar heltäckande:

Vårdförlopp för bröstcancer - (film, brightcove.net)

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (vardgivareskane.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter