Ämnet S1P i blodet tecken på högt blodtryck

Anja Meissner och Martin Magnusson, forskarna bakom studien om högt blodtryck.
Anja Meissner och Martin Magnusson har samarbetat i studien om ämnet S1P, som kan komma att bli en biomarkör för högt blodtryck.
Förhöjda nivåer av ämnet S1P i blodet är länkat till högt blodtryck. Det visar forskning som gjorts genom att kombinera studier på djur med studier på människor.

– Vi har forskat i många år och är mycket exalterade över resultatet. Det innebär att S1P (Sphingosine-1-phosphate) kanske kan bli en så kallad biomarkör för högt blodtryck. Någon sådan finns inte idag, berättar Martin Magnusson, adjungerad professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Men det är något framtida studier får undersöka, poängterar han.

Förhoppningen är att resultaten ska inspirera till nya studier som undersöker om S1P kan vara ett nytt behandlingsmål för högt blodtryck.

Framgångsrikt gränsöverskridande samarbete

Det ovanliga med forskningen är samarbetet mellan djurforskning och patientstudier. När studier på möss visat på klara samband mellan högt blodtryck och ökande S1P nivåer, gjordes en stor patientstudie i Malmö (Malmö Off Spring study) för att se om resultatet är detsamma för människor.

– Tack vare gränsöverskridande forskning har vi blivit först i världen med att visa sambandet och vårt resultat har rönt stort intresse.

S1P kopplat till biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom

Forskningen visar också på samband mellan ämnet S1P och flertalet biomarkörer med tidigare känd koppling till hjärt- och kärlsjukdom.

Resultatet har tagits fram genom ett samarbete mellan forskaren Anja Meissner, som forskar på djur, och kliniska forskaren Martin Magnusson, på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM) i Lund. WCMM är ett center som specialiserat sig på just gränsöverskridande studier på djur och människor.

WCMM:s webbsida

Resultaten har publicerats i den högt rankade tidskriften Hypertension på ”World Hypertension Day” (Internationella dagen för högt blodtryck) i maj 2021.

Den vetenskapliga artikeln i tidskriften Hypertension