Nya uppdrag till Skånes universitetssjukhus inom ramen för nationell högspecialiserad vård

Två av de nya uppdragen rör relativt stora patientgrupper, som nu kan fortsätta få sin vård på Skånes universitetssjukhus.
Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tilldelats tre nya uppdrag inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Uppdragen gäller vård av neuroendokrina tumörer i buken, viss vård vid huvud- och halsparagangliom och viss vård vid neuromuskulära sjukdomar för vuxna.

I Socialstyrelsens nya beslut står det klart att Skånes universitetssjukhus tilldelas uppdrag inom följande områden:

• Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer
• Viss vård vid huvud- och halsparagangliom
• Viss vård vid neuromuskulära sjukdomar för vuxna

Socialstyrelsens beslut för nationell högspecialiserad vård (socialstyrelsen.se)

– Detta betyder att Skånes universitetssjukhus och Region Skåne får uppdraget att, tillsammans med andra regioner i landet, fortsätta utveckla vården inom områden där vi redan i dag bedriver högspecialiserad vård av högsta kvalitet. Två av uppdragen innefattar relativt sett stora patientgrupper som även i fortsättningen kommer att få sin vård på Skånes universitetssjukhus, säger chefläkare Sven Karlsson.

Neuroendokrina tumörer i buken (NET) och avancerade binjuretumörer

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus i Sverige som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård vid neuroendokrina tumörer i buken (NET) och avancerade binjuretumörer.

I Sverige insjuknar 400–500 personer per år av hormonproducerande, så kallade neuroendokrina, tumörer i buken (NET). Motsvarande siffra för avancerade binjuretumörer är 120-130 personer per år. På Skånes universitetssjukhus genomgår patienterna utredning, bedömning och vid behov hormon-, strål- och/eller kirurgisk behandling.

Kirurgi- och gastroenterologiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus har flera års erfarenhet av att behandla patienter med NET och binjuretumörer.

Viss vård vid huvud- och halsparagangliom

Skånes universitetssjukhus är ett av två sjukhus i Sverige som nu får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid huvud- och halsparagangliom. Paragangliom är en form av godartade, hormonproducerande tumörer som drabbar ett fåtal personer i Sverige varje år.

Verksamheterna för kärlkirurgi, öron-, näsa- och hals samt onkologi har mångårig erfarenhet av patientgruppen. De har även lång erfarenhet av kirurgi och strålbehandling för andra tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet. Verksamheterna samarbetar över ämnesområdesgränserna och tvärprofessionellt för att ge bästa vård.

Uppdraget innebär kirurgisk behandling, men även viss utredning och uppföljning.

Viss vård vid neuromuskulära sjukdomar för vuxna

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus i Sverige som nu får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området för vissa ovanliga neuromuskulära sjukdomar. Mellan 6000 och 7000 personer i Sverige drabbas varje år av dessa sjukdomar. Det handlar till exempel om ärftliga muskelsjukdomar som spinal muskelatrofi som leder till att muskler försvagas och förtvinar. En annan sjukdom är Friedreichs ataxi som ger problem att kontrollera och koordinera muskler vilket påverkar balans, tal, syn och hörsel.

Uppdraget gäller bland annat avancerad diagnostik och avancerad behandling. Inom södra sjukvårdsregion sker utredning och behandling av dessa neuromuskulära sjukdomar till stor utsträckning redan idag vid Skånes universitetssjukhus men med ett nytt nationellt uppdrag så tillkommer patienter från en större del av Sverige.

Fakta: Nationell högspecialiserad vård

  • Socialstyrelsen utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi. Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

  • Sedan tidigare har Skånes universitetssjukhus och Region Skåne tilldelats följande uppdrag:

Endometrios
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel – Guch
Hjärttransplantation
Lungtransplantation
Kirurgi på barn och ungdomar
Nätkirurgi vid framfall
Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador
Avancerad diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit (PSC)
Viss typ av kirurgi vid peniscancer
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)