Dialysavdelningen på Skånes universitetssjukhus är världens första – i år fyller de 75 år

Det var läkaren och uppfinnaren Nils Alwall som konstruerade den första konstgjorda njuren för 75 år sedan. Han var verksam på det som i dag är Skånes universitetssjukhus i Lund och specialiserade sig på njursjukdomar.

– Det är en fantastisk arv att bära. Att veta att jag arbetar på samma arbetsplats som Nils Alwall en gång gjorde, säger Matthias Hellberg, överläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus. 

Dialys kallas tekniken som används för att ersätta njurar som inte fungerar.  Enkelt uttryckt pumpas blod in i en dialysapparat, som har ett membran med många små hål. På andra sidan av membranet finns en dialysvätska som drar till sig slaggprodukter från blodet. Det renade blodet pumpas sedan tillbaka till patienten. Nils Alwalls uppfinning innebar att njursjuka som tillfälligt förlorat njurfunktionen kunde räddas till livet. 15 år senare hade utvecklingen kommit så långt att även patienter som permanent förlorat sin njurfunktion kunde räddas.  

–  I dag är dialysvården smidigare både för patient och personal. Många patienter kan i dag sköta sin dialysbehandling hemma själva. För 75 år sedan var dialysapparaten väldigt stor och det många timmar för ett helt team att förbereda varje behandling, förklarar Matthias Hellberg.

Chans att överleva

– För 75 år sedan var överlevnadschanserna för patienter med permanent upphävd njurfunktion lika med noll. Man lever ju inte mer än några dagar om man inte har fungerande njurar, säger Mårten Segelmark, professor i njurmedicin på Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. 

Det fanns många hinder för att de med kronisk njursjukdom skulle kunna ta del av Alwalls uppfinning. Ett viktigt steg för att kunna sprida dialystekniken till många var tillverkning lätthanterliga dialysfilter för engångsbruk. Något som Nils Alwall uppfann senare.  

Dagens forskning

I Sverige lever idag numera nästan 4000 personer tack vare att de får dialys 3-4 gånger per vecka.   

 Det gäller att tidigt upptäcka och behandla njursjukdomar i ett tidigt stadium. Det är främst det min forskning handlar om, vad njursjukdomar beror på och hur man ska undvika dem, säger Mårten Segelmark. För varje patient som slipper dialys, kan vi minska lidande och rädda liv, samtidigt som vi gör en samhällsekonomisk besparing. Folksjukdomar som diabetes och högt blodtryck drabbar ofta njurarna.

 För att undvika att detta ska man undvika att röka, äta hälsosamt och undvika fetma, säger Matthias Hellberg. 

Det bedrivs fortsatt forskning i Lund för att förbättra dialystekniken. Nyligen prisades Carl Öberg, docent och ST-läkare inom njurmedicin, som fick motta Region Skånes pris till för yngre framgångsrik klinisk forskare. Hans arbete syftar bland annat till göra dialys mer individanpassad.   

– Det är först när vi vet exakt hur det fungerar som rätt behandling kan sättas in till varje patient, sa Carl Öberg när han mottog priset.