Han prisas för sin forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes

Andreas Edsfeldt med Prins Daniel och Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden. Foto: Kristian Pohl AB
Andreas Edsfeldt, läkare inom hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, har tilldelats sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin patientnära forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes. ”Det är tack vare alla patienter som bidrar till forskningen som vi tar oss framåt i diabetes-forskningen”, säger Andreas Edsfeldt.

Priset som han nu tilldelats kallas Prins Daniels Anslag för yngre lovande forskare och är på sex miljoner kronor. Anslaget kommer att användas i Andreas Edsfeldts fortsatta forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes.

– Som läkare inom hjärtsjukvården har jag träffat många patienter vars typ 2-diabetes upptäckts först när de sökt vård för till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Min drivkraft är att försöka förstå varför typ 2-diabetes är en sådan riskfaktor för sjukdomar kopplade till åderförkalkning.

Kärlväggen en nyckel

Andreas Edsfeldts teori är att den höga risken vid typ 2-diabetes beror på en nedsatt förmåga att reparera skador i kärlväggen. I projektet studerar de åderförkalkningsplack för att finna biologiska skillnader i kärlväggen hos patienter med typ 2-diabetes, jämfört med patienter utan diabetes. Genom att förstå dessa skillnader är målet att hitta processer i kärlväggen som kan nås via nya läkemedel för att förhindra komplikationer till åderförkalkning.

– Med sådana läkemedel skulle vi kunna hjälpa fler patienter och minska risken för flera sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och nedsatt cirkulationen i benen.