”Alzheimers sjukdom behöver sättas på den politiska agendan”

Oskar Hansson. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet
Den 2 maj deltog flera av landets ledande läkare och hjärnforskare i en offentlig utfrågning inför socialutskottet i riksdagen. En av dem som deltog var Oskar Hansson, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. ”Det var ett viktigt sammanhang för att sätta demenssjukdomar i allmänhet och Alzheimers sjukdom i synnerhet på den politiska agendan.” 

Oskar Hansson och hans forskargrupp fick nyligen internationell uppmärksamhet när de kunde visa att enkelt blodprov kan diagnosticera Alzheimers sjukdom i de tidiga stadierna av sjukdom. Det var bland annat om denna forskning han berättade under utfrågningen i riksdagen. Socialutskottet hade bjudit in nyckelpersoner för att få en aktuell bild av alzheimerforskningen och vården kopplad till kognitiva sjukdomar. 

– Jag, och många med mig, upplever att demenssjukdomar har varit nedprioriterade i den allmänna debatten om sjukvården. Man tänker att demenssjukdomar är något som kommer med åldern och inget att göra något åt. Men det är sjukdomar som orsakar stort lidande hos de som drabbas – och som kostar samhället stora summor pengar, säger Oskar Hansson. 

Ser framtiden som ljus 

Därför såg han utfrågningsstunden i riksdagen som ett bra tillfälle att berätta om pågående forskning och nya behandlingar. 

– Forskningen om Alzheimers sjukdom har tagit stora steg de senaste åren och jag ser framtiden som ljus. I slutet av året får vi förhoppningsvis resultat från tre stora studier om bromsmedicin. Och någon gång under de närmaste åren kan primärvården ha tillgång till blodprovet som visar tecken på Alzheimers sjukdom.  

Blodprovet som Oskar Hansson och hans kollegor utvecklat mäter proteinet tau i blodet. Detta protein är ungefär sju gånger högre hos en person med Alzheimers sjukdom än hos patienter med andra hjärnsjukdomar. Blodprovet kombineras med några olika minnestester och de sammanlagda resultaten gör att det går att förutse Alzheimers sjukdom.  

– Det är självklart viktigt att politikerna känner till att blodprovet är på gång, och att vi kanske också snart har fungerande bromsmedicin. 

Fakta: Arrangemanget i riksdagen 

  • Socialutskottet gav stiftelsen Alzheimer life uppdraget att förmedla en bild av bland annat alzheimerforskning. 
  • Bland talarna fanns skådespelaren Nina Gunke, Henrik Zetterberg, professor vid Göteborgs Universitet och Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet.