Unik titthålsoperation på Sus behandlar förmaksflimmer

Minst 300 000 svenskar har förmaksflimmer. Som enda sjukhus i Sverige genomför nu Skånes universitetssjukhus titthålsoperationer vid långvarigt förmaksflimmer och förändringar på hjärtats förmak. Ingemar Lantz var första patienten att opereras på Sus. "I dag är jag helt symtomfri", säger han.

Ingemar Lantz fick förmaksflimmer första gången 2004. Sedan dess har han genomgått flera olika behandlingar för att komma tillrätta med förmaksflimret. En pacemaker har opererats in, och han har fått behandling med elstötar vid tre tillfällen.

Unik operation i Sverige

Men det var först när han genomgick en titthålsoperation på Skånes universitetssjukhus som besvären försvann. Ingreppet är en så kallad endoskopisk labyrintoperation, eller TT-MAZE, som baseras helt på titthålsteknik.

– Det här är en relativt ny behandlingsmetod där vi kan erbjuda patienter med mer svårbehandlat förmaksflimmer en bra behandling utan att tillgripa öppen hjärtkirurgi, säger David Mörtsell, kardiolog och biträdande överläkare.

Minskad risk för stroke

Fördelarna för patienten är att metoden inte bara botar förmaksflimret, den ger också ger snabbare återhämtning och mindre smärta jämfört med konventionella kirurgiska tekniker.

Förutom att patienten får tillbaka en normal hjärtrytm innebär ingreppet att risken för hjärtorsakad stroke minskar.

– Samtidigt som vi behandlar flimret passar vi på att stänga vänster förmaksöra, där de allra flesta blodproppar som tar sig vidare till hjärnan har sitt ursprung, säger Shahab Nozohoor, thoraxkirurg och överläkare.

Fakta: Förmaksflimmer

  • Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Det gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så effektivt som det brukar göra.
  • Förmaksflimmer är en vanlig orsak till stroke. Det beror på att flimret försämrar blodcirkulationen i hjärtats förmak, vilket gör att det lättare bildas blodproppar.

    (Källa: 1177)