Miljonanslag till forskning om lungtransplantation

Sandra Lindstedt om sin forskning

En donerad lunga kan rädda liv – och en ny behandlingsform kan göra att fler överlever efter en transplantation. Nu har forskarna vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet fått ett mångmiljonanslag för en nationell studie där behandlingen ska undersökas.

Den första lungtransplantationen i Sverige gjordes på universitetssjukhuset Lund år 1990. Sedan dess har överlevnaden efter transplantation legat på ungefär samma nivå – runt 60 procent av patienterna lever fortfarande efter fem år. Dessutom kan i dag bara runt 30 procent av de lungor som doneras användas, eftersom många lungor drabbas av hastigt nedsatt funktion i samband med donatorns dödsfall.

Sandra Lindstedt, överläkare inom thoraxkirurgin och adjungerad professor vid Lunds universitet, forskar för att förbättra siffrorna. Med sin forskargrupp studerar hon behandlingsformer för donerade lungor, med målet att kunna rädda liv på fler patienter. Nu har hon beviljats cirka 19,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till en nationell studie som ska påbörjas 2023.

– Det känns fantastiskt. Anslaget är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra studien med alla de kompetenser som krävs, säger Sandra Lindstedt.

Sänkta proteinnivåer

Studien kommer att inkludera 120 patienter vid Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskarna ska undersöka om sänkta nivåer av cytokiner i de transplanterade lungorna kan leda till bättre överlevnad bland patienterna. Cytokiner är ett protein som aktiverar och förstärker inflammatoriska reaktioner, och tidigare har forskargruppen sett positiva resultat av att sänka nivåerna – först i en studie på djur och sedan en pilotstudie på mänskliga lungor.

– Vi kunde se att genom att cytokinnivåerna sänktes så återställdes lungans funktion i större utsträckning än tidigare, säger Sandra Lindstedt.

Hopp om förbättrad livskvalitet

Resultaten från de tidigare studierna visade också att lungorna fungerade bättre efter transplantation och att komplikationerna under de första 48 timmarna minskade.

Studien, som heter GLUSorb, väntas pågå i fem år.

– Förhoppningen är att vi på sikt kommer att kunna förbättra livskvaliteten och förhållandena för denna utsatta patientgrupp.

Vetenskaplig artikel om studien på djur: Reduction of primary graft dysfunction using cytokine adsorption during organ preservation and after lung transplantation | Nature Communications