ST på Sus

Sus är ett universitetssjukhus med avancerad sjukvård, forskning och utbildning som huvuduppdrag. Samarbetet med Lunds universitet ger dig en gedigen specialistutbildning inom alla specialiteter.

Alla ST-läkare på Sus har en utsedd handledare, vars huvuduppgift är att stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. ST-handledaren är specialist inom den aktuella specialiteten och har även gått handledarutbildning.

400 specialister utbildar sig hos oss på Sus i Malmö och Lund. Här kan du läsa mer om våra verksamheter och den specialitet du vill göra din ST inom:
Sus verksamheter A-Ö

Vill du ansöka om ST på Sus?

Alla våra lediga ST-tjänster annonseras på Lediga jobb
För att söka en ST tjänst måste du ha en svensk legitimation.

Vill du forska under din ST?

Det pågår mycket aktiv forskning på Sus och det finns stora möjligheter för dig som är forskningsintresserad att påbörja en forskarutbildning. Det finns ett etablerat samarbete med Lunds universitet med möjlighet att söka ALF-medel för forskning under ST.

ALF-medlen annonseras årligen i april-maj till ST-läkare respektive yngre forskare för att täcka forskningstid upp till 50 % tjänstgöring per år under en treårsperiod. Forskningen utförs inom ramen för ordinarie ST-tjänst, som därmed förlängs. För närvarande får c:a 30 ST-läkare på Sus detta forskningsstöd. Läs mer om ALF-medel.

Utbildning och kompetensutveckling

Inom samtliga verksamheter på Sus finns en studierektor som koordinerar och ansvarar för ST-utbildningen. Inom ramen för ST bedrivs både interna och externa utbildningar och kurser. Alla ST-läkare har en handledare som ger stöd och vägledning, både inom den egna verksamheten och vid sidotjänstgöring.

Vi erbjuder många kurser både inom Sus och regionalt för att uppnå a och b-målen i ST 2015, exempelvis inom ledarskap/medarbetarskap, kommunikation, etik, handledning samt om sjukvårdens organisation, lagar och förordningar. Sus erbjuder även ett ambitiöst utvecklings- och ledarskapsprogram (STyrkelyftet) som du kan genomgå under två år av din ST.

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne. Programmet ska stärka ST-läkares möjligheter att ta chefs- och ledarskapsuppdrag inom Region Skåne.

Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg

Den barn- & ungdomskirurgiska verksamheten i Lund bedriver högspecialiserad kirurgisk vård på barn och utbildar specialister i barn- och ungdomskirurgi.

Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter