Press

Vi hjälper dig som arbetar inom media att hitta rätt kontaktperson inom våra verksamheter.

Kontakta Sus pressansvariga på vardagar 08.00–16.30 på telefonnummer 046-17 23 44.

Kontaktpersoner

Magnus Aspegren, pressansvarig

Telefon: 0768-89 07 63
E-post: magnus.aspegren@skane.se 

Anna Martinsson, kommunikationschef

Telefon: 0721-99 82 31
E-post: anna.k.martinsson@skane.se

Region Skånes presstjänst, kväll och helg

Telefon: 044-309 39 77

Under kvällar måndag till fredag 16.30–22.00, lördag och söndag samt helgdagar 08.00–22.00 kan du kontakta Region Skånes gemensamma presstjänst.

Pressmeddelanden och nyheter

Du hittar Sus pressmeddelanden och nyheter i:

Skånes universitetssjukhus pressrum

Region Skånes pressrum

Lex Maria

Lex Maria-anmälningar i Region Skåne

Tillstånd för fotografering och filmning

Med hänsyn till patienters och anhörigas integritet behöver du ett tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagningar i och utanför lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet. Kontakta pressansvarig om du behöver ett sådant tillstånd.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter