Tillgänglighetsredogörelse

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att vard.skane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen för dig?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.  

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning, (digg.se)

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast mars 2021.

 Innehåll som inte är tillgängligt

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 2.1, kriterium 1.1.1).
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, kriterium 1.3.2).
 • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 2.1, kriterium 1.4.3).
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbord (WCAG 2.1, kriterium 2.1.1).
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.1, kriterium 2.4.1).
 • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera (WCAG 2.1, kriterium 2.4.5).
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.1, kriterium 2.4.6).
 • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
 • Ange språkförändringar i koden (WCAG 2.1, kriterium 3.1.2).
 • Utför inga oväntade förändringar vid fokusering (WCAG 2.1, kriterium 3.2.1).
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning (WCAG 2.1, kriterium 3.2.2).
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning (WCAG 2.1, kriterium 3.2.3).
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till(WCAG 2.1, kriterium 3.3.3).
 • Se till att koden validerar (WCAG 2.1, kriterium 4.1.1).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 4.1.3).
 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), version 2.1 - webbplats på engelska (w3.org)

Tillgänglighetsredogörelse för digitala utbildningar

På denna webbplats tar barn- och ungdomshabiliteringen fram digitala utbildningar för föräldrar till barn med funktionnedsättning. Här redovisas hur utbildningarna lever upp till villkoren. 

Tillgänglighetsredogörelse för digitala utbildningar av barn- och ungdomshabiliteringen 

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundet interna tester av vard.skane.se. Vi har även genomfört en oberoende granskning. Den gjordes av Metamatrix juni till augusti 2020.

Webbplatsen publicerades mars 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-22.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter