Tillgänglighetsredogörelse för digitala utbildningar

Habiliteringen för barn och unga i Region Skåne producerar de digitala utbildningarna. Vi vill att de ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Vi redovisar kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgängliga är utbildningarna?

Vi är medvetna om att delar av våra digitala utbildningar inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra utbildningar?

Om du inte kan ta del av något ur våra digitala utbildningar kan du kontakta oss.
E-post: bou.utbildningar-aktiviteter@skane.se

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra utbildningarnas tillgänglighet och att åtgärda problem.  Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: bou.utbildningar-aktiviteter@skane.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Utbildningarnas tillgänglighet 

Våra digitala utbildningar uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Bristerna beskrivs nedan.

Exempel på problem för användare med nedsatt synförmåga

 • Digitala utbildningar på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Vi arbetar för att byta publiceringssystem, vilket kommer att åtgärda det här felet.
 • Flera videoklipp saknar syntolkning.
  Vissa äldre digitala utbildningar anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller mobilen. Det kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi åtgärdar de här delarna löpande.
 • Vissa delar av våra utbildningar har otillräcklig kontrast.

Exempel på problem för användare med kognitiv nedsättning

 • Vissa videoklipp och ljudklipp i utbildningarna startar automatiskt.

Oskäligt betungande anpassning

Habiliteringen för barn och unga åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

I befintligt verktyg skapas material som inte är fullt tillgängligt. Vi arbetar för att byta system för kunna skapa tillgängliga digitala utbildningar.

Hur vi testat webbplatsen

Självskattning har gjorts med hjälp av personer i aktuella målgrupper för att granska de digitala utbildningarna.

 

 

 

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.