Tillgänglighetsredogörelse för digitala utbildningar

Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne producerar de digitala utbildningarna. Vi vill att de ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Vi redovisar kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgängliga är barn- och ungdomshabiliteringens utbildningar?

Vi är medvetna om att delar av våra digitala utbildningar inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra utbildningar?

Om du inte kan ta del av något ur våra digitala utbildningar kan du kontakta oss.
E-post: bou.utbildningar-aktiviteter@skane.se

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra utbildningarnas tillgänglighet och att åtgärda problem.  Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: bou.utbildningar-aktiviteter@skane.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Utbildningarnas tillgänglighet 

Våra digitala utbildningar uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Bristerna beskrivs nedan.

Exempel på problem för användare med nedsatt synförmåga

  • Digitala utbildningar på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Vi arbetar för att byta publiceringssystem, vilket kommer att åtgärda det här felet.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
  • Det kan finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
  • I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik saknas (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande.
  • Flera videoklipp saknar syntolkning.
    Vissa äldre digitala utbildningar anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller mobilen. Det kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi åtgärdar de här delarna löpande.
  • Vissa delar av våra utbildningar har otillräcklig kontrast.

Exempel på problem för användare med kognitiv nedsättning

  • Vissa videoklipp och ljudklipp i utbildningarna startar automatiskt.

Oskäligt betungande anpassning

Barn- och ungdomshabiliteringen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

I befintligt verktyg skapas material som inte är fullt tillgängligt. Vi arbetar för att byta system för kunna skapa tillgängliga digitala utbildningar.

Hur vi testat webbplatsen

Självskattning har gjorts med hjälp av personer i aktuella målgrupper för att granska barn- och ungdomshabiliteringens digitala utbildningar.

 

 

 

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter