Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada som inträffar efter nyföddhetsperioden efter en period av normal utveckling.

Orsakerna till skadan kan vara en olyckshändelse, till exempel en traumatisk hjärnskada som uppkommer genom trafikolyckor, fallolyckor i sport och lek eller i samband med våld mot huvudet. Andra skador har mer medicinska grunder och kan uppkomma genom infektioner i hjärnan eller hjärnhinnorna, av en stroke eller genom syrebrist, till exempel efter drunkningstillbud. Man kan också få skador efter behandling av cancersjukdomar, särskilt hjärntumörer eller efter epilepsikirurgi.

Skadan kan yttra sig på många olika sätt och inom alla områden kan problem vara mer eller mindre synliga. Det är vanligt att känna trötthet, ha svårigheter med minne och koncentration och att planera, genomföra och slutföra olika uppgifter. Skadan kan också påverka fin- och grovmotorik, beteende, social förmåga och reglering av känslor. Man kan också ha perceptuella svårigheter, till exempel nedsatt syn och problem med den språkliga förmågan.

Stöd att få

Den som i barn- eller ungdomsåren drabbas av en svår eller lindrigare hjärnskada, som medför ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder, har rätt till insatser från habiliteringsmottagning barn och unga. 

Det finns också möjlighet att få en tidig rehabilitering hos Barnrehab Lund efter att den medicinska behandlingen på sjukhuset är avslutad. Rehabiliteringsperioden kan ligga i direkt anslutning till sjukhusperioden eller bli aktuell i ett senare skede av rehabiliteringsprocessen. Barnen som kommer till oss har ofta problem inom ett eller flera av områdena motorik, språk, kognition och social förmåga.

Barn med en lindrigare hjärnskada, som inte kan få insatser från den lokala habiliteringen, har tillgång till elevhälsovård eller liknande. De följs också ibland medicinskt vid olika vårdinrättningar. De här barnen har ofta kognitiva eller sociala svårigheter, eller både och. De kan också få rehabiliteringsinsatser vid Barnrehab Lund.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.