Habiliteringen

På habiliteringen kan du lära dig mer om din funktionsnedsättning och om hur just du fungerar. Målet är att du ska klara av din vardag så självständigt som möjligt och känna att det finns möjlighet att påverka ditt liv. Du ska få möjlighet att vara delaktig genom att bli lyssnad på och vara med och påverka och fatta beslut.

Hur är det att ha en funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning och hur den påverkar just dig kan vara väldigt individuellt.

Ditt besök hos habiliteringen för barn och unga

När vi på habiliteringen träffar dig pratar vi om vad du behöver och vad du vill klara av

Fyra ungdomar som fikar inomhus runt ett bord. En av tjejerna har rullstol. Illustration.

Expertråd

Vill du vara med och påverka? Är du patient och funderar på hur habiliteringen kan bli bättre? Då är Expertrådet något för dig.

Tjej som sitter framför datorn och tänker på många olika saker. Illustration.

Du har rätt att vara delaktig

Vilka är dina rättigheter?