Fritid

Fritidsaktiviteter kan skapa glädje, ge tröst, stimulans och möjligheter till gemenskap samt bidra till struktur i vardagen, en ökad självkänsla och frigörelse.