Fritid

Fritidsaktiviteter kan glädja, stimulera och ge möjligheter till gemenskap. Det kan även bidra till struktur i vardagen, en ökad självkänsla och frigörelse.
Några glada ungdomar som står tätt tillsammans

Fritidsaktiviteter och föreningar

Hitta föreningar på din ort som har aktiviteter anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Fritidsrådgivning

Att ha en meningsfull sysselsättning på fritiden är viktigt.

Fritidshjälpmedel

Låna ditt fritidshjälpmedel utan kostnad av oss. På 1177.se kan du läsa mer om vilka fritidshjälpmedel som finns och vilket stöd du kan få.