Digital utbildning om autism hos barn

Utbildningen vänder sig i första hand till föräldrar och närstående till barn med autism i åldern 0-10 år. Men även föräldrar till barn över 10 år har nytta av utbildningen då det finns texter och exempel med lite äldre barn.

Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar autism och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn. Det finns beskrivningar av det stöd som vi på barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder barn med autism och deras familjer. 

Föräldrar och syskon, ungdomar med egen diagnos samt specialister medverkar i filmer och ljudinspelningar och delar med sig av sina erfarenheter inom olika områden.

För att få tillgång till det stöd som beskrivs i utbildningen ska barnet ha fått diagnosen autism och ha kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Utbildning om autism, fungerar inte med Internet Explorer 

Education about autism in English
The English digital education is a translation of the first version. We are working to update it during the year 2021. This version is for children that are 0-6 years. 

Föreläsning om medicinska aspekter av autism

Se delar ur föreläsningen ”Medicinska aspekter av autism.” Föreläsare är Helena Magnusson, överläkare och specialist inom barnneurologi med habilitering. Föreläsningen behandlar olika områden såsom orsaker till autism,  utredningar, andra symtom som är vanliga i kombination med autism samt alternativa behandlingsmetoder.

Föreläsningen "Medicinska aspekter av autism

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?