Utbildningar, föreläsningar och träffar

Mötesplatser där du lär dig mer om diagnoser, får verktyg för att underlätta vardagen eller kan utbyta erfarenheter med andra i samma situation.