Vilken habilitering finns för dig?

Varje människa är unik med egna behov och önskemål. Vi erbjuder dig behandling, träning, rådgivning och hjälpmedel. Målet är att stärka din kraft och frihet att forma ditt liv.

Vi är till för dig med varaktig funktionsnedsättning som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada och dig som har syn- eller hörselnedsättning, är blind, döv eller dövblind. Stödet vi ger ska leda till att få ökad kunskap om funktionsnedsättningen och att hitta strategier och hjälpmedel i vardagen. Det kan också bidra till att du upplever mindre stress och mår bättre. Vi behandlar inte psykiatriska tillstånd eller sjukdomar och har inte heller den kompetensen. 

Vi har mottagningar som vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år och mottagningar som vänder sig till vuxna över 18 år. 

Våra mottagningar

Vi ser till dina behov

Tillsammans går vi igenom hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du skulle vilja ändra på. Allt sker utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Ditt behov kan se olika ut beroende på var i livet du befinner dig. Till exempel behöver barn och ungdomar ofta få fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Det är också viktigt att få möjlighet att bearbeta sina känslor kring detta. Senare i livet kan det handla mer om att få stöd i att hantera de förutsättningar som vuxenlivet innebär.

Vårt stöd till dig

Vi erbjuder stöd och behandling enskilt eller i grupp för att du ska kunna utveckla din förmåga. Det kan handla om att:

 • att få ett självständigt liv som att klara dagliga sysslor, sköta din hälsa, ditt boende och din sysselsättning
 • utveckla och behålla din förmåga att förflytta dig
 • ta kontakt och umgås med andra människor
 • information om vilket stöd du kan få från samhället, exempelvis kommunen och Försäkringskassan.
 • Du kan få råd och stöd, vilket du även kan ansöka om enskilt enligt LSS. Skillnaden är att insatsen råd och stöd enligt LSS omfattar endast råd och stöd och inte någon behandling som förbättrar din funktionsförmåga.
  Det här gäller när du söker råd och stöd enligt LSS

Om du önskar stöd och behandling på distans så erbjuder vi några av våra insatser digitalt via 1177.se och vår webbplats.

Om du vill ger vi också råd och stöd åt personer i din närhet. Vi ger också möjlighet för dig att utbyta erfarenheter med andra.

Första kontakten med habiliteringsmottagningen

Vid första besöket erbjuds du att prata om dina tankar och funderingar kring dina behov. 

Vi informerar om vilka vi är och vad du kan få hjälp med. Du får en fast vårdkontakt som har ett samordnande ansvar och som du kan vända dig till om du undrar något om din habilitering.

Tillsammans bildar vi ett team

Tillsammans planerar vi din habilitering. Målet är att du ska få en fungerande vardag. Vi utgår från vilka behov som är aktuella för dig och hur du vill ha det i framtiden. Vi bildar ett team där även närstående, personal från förskola, skola eller din arbetsplats kan ingå.

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har ett delat ansvar för habiliteringen. Det innebär att personer födda före år 1975 och som bor i särskilt boende eller har daglig verksamhet enligt LSS omfattas av kommunens habilitering. Övriga omfattas av Regions Skånes habilitering.

Hur du söker habilitering enligt HSL

Du kan få habiliteringsinsatser genom att göra en vårdbegäran enligt HSL. Vill du ha habiliteringsinsatser från Region Skånes habilitering lämnar du in en vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller fyller i och skickar in en blankett. 

Logga in och gör en egen vårdbegäran till habilitering via 1177 Vårdguidens e-tjänster

 När du loggat in på 1177.se söker du upp den mottagning du vill söka hos. Om det är för ditt barn så måste du välja att vara ombud för barnet för att få tillgång till tjänsten. 

Blankett för egen vårdbegäran till habilitering för dig som är 18 år eller äldre

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.