Digitala utbildningar

Lär dig om din eller ditt barns funktionsnedsättning. Utbildningarna är öppna för alla och du kan gå när det passar dig. Utbildning för vuxna startas upp av din vårdkontakt och kräver inloggning.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?