Om forskning och utveckling

Vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik, en systematisk kunskaps- och kompetensutveckling och bidrar till en kultur av vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Forsknings- och utvecklingsrapporter

Vi publicerar forsknings- och utvecklingsrapporter (fou-rapporter)  för att stärka kunskapsutvecklingen och kvalitetssäkra förvaltningens arbete.

Våra forsknings- och utvecklingsrapporter (vardgivare.skane.se)

Pågående projekt

 • Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Uppdatering av KMK (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Upplevd effekt av habiliteringsinsatser (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Modell för processkartläggning (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Långtidsuppföljning av förvärvad hjärnskada (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Bedömningsmall för barn med grav synnedsättning eller blindhet (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2019)

 • Mobila RIK i Skåne (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Kompetens om AKK hos förskrivare inom sjukvården (Hjälpmedel Skåne, 2019)

 • Digitalt kommunikationsverktyg för barn (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Beskrivning av insatser vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2018)

 • Audionomledd KBT vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2018)
 • Gånganalys för vuxna med cerebral pares (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Digital egenkartläggning (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Habilitering och rehabilitering på distans (Habilitering och hjälpmedel, 2018)

 • Självskattning vid målformulering (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Mentaliseringsträning för barn med autism (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Skånska stegen II (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Utvärdering av ALP (barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen, 2017)

 • Teckenspråkstolk vid behandlingsarbete (syn-, hörsel och dövverksamheten, 2016)

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter