Om forskning och utveckling

Vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik, en systematisk kunskaps- och kompetensutveckling och bidrar till en kultur av vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Forsknings- och utvecklingsrapporter

Vi publicerar forsknings- och utvecklingsrapporter (fou-rapporter)  för att stärka kunskapsutvecklingen och kvalitetssäkra förvaltningens arbete.

Våra forsknings- och utvecklingsrapporter (vardgivare.skane.se)

Pågående projekt

 • Studie av nivåerna i Skånska stegen (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Mentaliseringsträning i grupp för barn med autism (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Självskattning av delaktighet vid målformulering (vuxenhabiliteringen)

 • Behandling på distans (förvaltningsövergripande)

 • Ökad delaktighet vid kartläggningen (vuxenhabiliteringen)

 • Gånganalys för vuxna med cerebral pares (vuxenhabiliteringen

 • Tinnitusinriktade samtal med KBT för audionomer (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Beskrivning av insatser vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Digitalt kommunikationsverktyg för barn (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Utvärdering av instrumentet ALP (Avgöra fas i Lärande Processen) för metoden ”Köra för att Lära” i elrullstol (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Första tiden på habiliteringen – utvärdering av mottagandefasen (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Vilken effekt av basal kroppskännedom upplever personer med autismspektrumtillstånd? (vuxenhabiliteringen)

 • Kompetensverktyg för kvalitetssäkring av tolkarnas arbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Teckenspråkstolk vid bikulturellt behandlingsarbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter