Om forskning och utveckling

Vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik, en systematisk kunskaps- och kompetensutveckling och bidrar till en kultur av vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Forsknings- och utvecklingsrapporter

Vi publicerar forsknings- och utvecklingsrapporter (fou-rapporter)  för att stärka kunskapsutvecklingen och kvalitetssäkra förvaltningens arbete.

Våra forsknings- och utvecklingsrapporter (vardgivare.skane.se)

Pågående projekt

 • Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Uppdatering av KMK (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Upplevd effekt av habiliteringsinsatser (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Modell för processkartläggning (vuxenhabiliteringen, 2019)

 • Långtidsuppföljning av förvärvad hjärnskada (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Bedömningsmall för barn med grav synnedsättning eller blindhet (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2019)

 • Mobila RIK i Skåne (barn- och ungdomshabiliteringen, 2019)

 • Kompetens om AKK hos förskrivare inom sjukvården (Hjälpmedel Skåne, 2019)

 • Digitalt kommunikationsverktyg för barn (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Beskrivning av insatser vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2018)

 • Audionomledd KBT vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten, 2018)
 • Gånganalys för vuxna med cerebral pares (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Digital egenkartläggning (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Habilitering och rehabilitering på distans (Habilitering och hjälpmedel, 2018)

 • Självskattning vid målformulering (vuxenhabiliteringen, 2018)

 • Mentaliseringsträning för barn med autism (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Skånska stegen II (barn- och ungdomshabiliteringen, 2018)

 • Utvärdering av ALP (barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen, 2017)

 • Teckenspråkstolk vid behandlingsarbete (syn-, hörsel och dövverksamheten, 2016)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.