Om forskning och utveckling

Vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik, en systematisk kunskaps- och kompetensutveckling och bidrar till en kultur av vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Forsknings- och utvecklingsrapporter

Vi publicerar forsknings- och utvecklingsrapporter (fou-rapporter)  för att stärka kunskapsutvecklingen och kvalitetssäkra förvaltningens arbete.

Våra forsknings- och utvecklingsrapporter (vardgivare.skane.se)

Pågående projekt

 • Studie av nivåerna i Skånska stegen (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Mentaliseringsträning i grupp för barn med autism (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Självskattning av delaktighet vid målformulering (vuxenhabiliteringen)

 • Behandling på distans (förvaltningsövergripande)

 • Ökad delaktighet vid kartläggningen (vuxenhabiliteringen)

 • Gånganalys för vuxna med cerebral pares (vuxenhabiliteringen

 • Tinnitusinriktade samtal med KBT för audionomer (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Beskrivning av insatser vid tinnitus (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Digitalt kommunikationsverktyg för barn (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Utvärdering av instrumentet ALP (Avgöra fas i Lärande Processen) för metoden ”Köra för att Lära” i elrullstol (barn- och ungdomshabiliteringen)

 • Första tiden på habiliteringen – utvärdering av mottagandefasen (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Vilken effekt av basal kroppskännedom upplever personer med autismspektrumtillstånd? (vuxenhabiliteringen)

 • Kompetensverktyg för kvalitetssäkring av tolkarnas arbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)

 • Teckenspråkstolk vid bikulturellt behandlingsarbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.