Döv

Medicinskt sett innebär att vara döv att sakna hörsel. Men döv är ett begrepp som rymmer mer än den medicinska definitionen. Den som är döv och har teckenspråk som förstaspråk tillhör en språklig minoritet. Med ett unikt språk skapas en egen kultur - dövkultur.

Dövkultur

Dövkulturen, liksom andra kulturer, består av historia, traditioner, språk, erfarenheter, kunskaper, normer och synsätt som är gemensamma för döva.

Teckenspråk

Den som är född döv eller har blivit döv tidigt i livet har ofta teckenspråk som sitt förstaspråk. I Sverige är vi omgivna av svenska språket. En teckenspråkig person behöver därför lära sig svenska som sitt andraspråk för att kunna läsa och skriva. Precis som hörande som lär sig ett främmande språk, så behärskar döva svenska språket olika bra. Så här skriver Sveriges Dövas Riksförbund på sin webbplats:

”Att vara döv handlar om känslan av tillhörighet i en kulturell och språklig minoritet där teckenspråk är en viktig del av gemenskapen.”

Vuxendövhet

Den som blivit döv senare i livet, och alltså tidigare har hört talat språk, kallas vuxendöv. Vuxendöva kan kommunicera på olika sätt, till exempel med teckenspråk, men också med tecken i kombination med tal eller läppavläsning, eller genom att skriva och läsa på papper eller dator.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.