För barn och unga

Välkommen! Här finns information för dig som är som är ung som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar, dina rättigheter och hur ett besök går till.

Syn, hörsel och döv

Innehåll för dig som är döv, dövblind eller har en syn- eller hörselnedsättning.

Habiliteringen

Innehåll för dig med autism, IF och rörelsenedsättning.

Ungdom som åker buss och kollar i mobilen. Illustration.

Bup Skåne online

Fakta och tips på vad du kan göra för att ta hand om dig själv och din psykiska hälsa.

Du har rätt att vara delaktig

Vilka är dina rättigheter?

Två ungdomar som sitter med sina mobiler och upplever olika känslor och tankar. Illustration.

UMO

För dig mellan 13 och 25 år finns det information på UMO om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, självkänsla och mycket annat.

Vill du veta mer?

Kika in på andra sidor som kan vara intressanta för dig.