Välja audionommottagning

Om du är 20 år eller äldre och har en hörselnedsättning kan du få hjälp hos en audionommottagning. Du väljer vilken mottagning du vill gå till och tar själv kontakt med den mottagning du valt.

Snabb hjälp utan remiss

Det finns ett trettiotal auktoriserade audionommottagningar som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Väntetiden är kort och du behöver ingen remiss.

Hos audionommottagningen får du:

  • hörselutredning
  • information om hörselnedsättning och hjälpmedel
  • hjälp att planera din rehabilitering
  • hjälp med att prova ut och anpassa hjälpmedel

Du kan också påverka valet av hörapparat.

Stöd att välja audionommottagning

Det finns flera dokument på denna sida som kan hjälpa dig i valet av audionommottagning, till exempel statistik över patienters upplevelse av sitt besök.

Att välja hörapparat

Som patient på en godkänd audionommottagning har du möjlighet att välja hörapparater ur Region Skånes upphandlade sortiment eller en annan hörapparat utanför det upphandlade sortimentet. Det upphandlade sortimentet av hörapparater innehåller en bredd av hörapparater av hög kvalitet från flera leverantörer. 

Om du väljer hörapparater utanför det upphandlade sortimentet och den kostar mer än fastställt rekvisitionsbelopp betalar du den överskjutande delen själv. Ta också reda på vilka villkor och garantier som gäller. 

Region Skånes sortiment av upphandlade hörapparater

Stöd inför valet av hörapparat

Du ska vara delaktig i valet av din hörapparat. Det finns olika typer av hörapparater i många utföranden och från olika varumärken. Information som det är viktigt att du tar del av inför ditt val av hörapparat finns sammanställd i en tabell. Ditt val kan påverka totalkostnaden för dina hörapparater under användningstiden.

Tabell med information inför ditt val av hörapparat

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.