Dövblindhet

Dövblindhet är en kombination av nedsatt syn och nedsatt hörsel. Hur kraftig nedsättningen av syn och hörsel är varierar och många personer med dövblindhet kan se eller höra, eller både se och höra, till en viss grad.

Sättet att kommunicera med en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning anpassas till personens egna förutsättningar. Man kan kommunicera med tal, teckenspråk eller annan anpassad kommunikation, till exempel taktilt teckenspråk, då man känner av det som tecknas med sina händer.

Med en kombinerad syn- och hörselnedsättning följer oundvikliga livsomställningar som påverkar vardagen och livet i sin helhet. Det här gäller även för närstående. Svårigheter att kommunicera med andra människor kan få allvarliga sociala följder. Bristande tillgång till information och svårigheter att kunna orientera sig fritt och självständigt, är andra konsekvenser som påverkar möjligheterna att kunna leva ett aktivt liv och känna sig delaktig.

Stöd att få

Vi på Dövblindmottagning Lund vänder oss både till dig som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning och till dig som är familjemedlem eller annan närstående. Vi vänder oss till alla i Skåne. Vi kan tillsammans med dig identifiera var i din vardag du möter svårigheter som beror på dina funktionsnedsättningar och försöka hitta strategier som gör att det kan fungera bättre. Ofta handlar det om kommunikation, förflyttning och att sköta vardagliga sysslor. Vi kan också hjälpa dig med kontakter med andra myndigheter.

Beställa tolk

Du som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning kan beställa tolkservice hos Tolkcentralen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.