Fritidsrådgivning

Du kan få stöd i att hitta en fritidsaktivitet som passar dig. Ta kontakt med din enhet och fråga efter fritidskonsulenten. Fritidsrådgivningen är till för dig som har kontakt med barn och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen eller syn-, hörsel och dövverksamheten.

Eslöv

Fritidskonsulent: Charlotte Fröborg, 046-77 07 14

Helsingborg

Fritidskonsulent: Kristina Lindström, 0431- 58 58 15

Hässleholm

Fritidskonsulent: Ingrid Andersson, 044-19 45 13

Kristianstad

Fritidskonsulent: Ingrid Andersson, 044-19 45 13

Landskrona

Kontakt: Malin Bergström, 0418-65 16 10

Lund

Fritidskonsulent Charlotte Fröborg, 046-77 07 14.

Malmö

Fritidskonsulent: Lina Nilsson, 040-673 08 27
Fritidskonsulent: Magnus Lindner, 040-673 08 26

Trelleborg

Fritidskonsulent: Magnus Lindner, 040-673 08 26

Ystad

Fritidskonsulent: Carina Jönsson, 0411-89 72 05

Ängelholm

Fritidskonsulent: Kristina Lindström, 0431-58 58 15

 

 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.