Fritidsrådgivning

Du kan få stöd i att hitta en fritidsaktivitet som passar dig. Ta kontakt med fritidskonsulenten på din mottagning. Fritidsrådgivningen är till för dig som har kontakt med barn och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen eller syn-, hörsel och dövverksamheten.

Eslöv

Fritidskonsulent: Charlotte Fröborg, 046-77 07 14

Helsingborg

Fritidskonsulent: Kristina Lindström, 0431- 58 58 15

Hässleholm

Fritidskonsulent: Ingrid Andersson, 044-19 45 13

Kristianstad

Fritidskonsulent: Ingrid Andersson, 044-19 45 13

Landskrona

Fritidskonsulent: Olivia Schultz, onsdagar 0418-65 16 00.

Lund

Fritidskonsulent Charlotte Fröborg, 046-77 07 14.

Malmö

Fritidskonsulent: Lina Nilsson, 040-673 08 27
Fritidskonsulent: Magnus Lindner, 040-673 08 26

Trelleborg

Fritidskonsulent: Magnus Lindner,040-673 08 26

Ystad

Receptionen: 0411-897200

Ängelholm

Fritidskonsulent: Kristina Lindström, 0431-58 58 15

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter