Bidrag till förening som inte är handikappförening

Som förening kan ni söka bidrag för att ordna idrottsaktiviteter och kulturella arrangemang för eller med personer som har en funktionsnedsättning och bor i Skåne. Ni behöver inte vara en handikappförening för att söka bidraget.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidraget

Bidraget ska användas för idrotts- eller kulturaktiviteter för eller med personer med funktionsnedsättningar som är bosatta i Skåne. Aktiviteten ska också hållas i Skåne.

Bidraget ska inte användas till internt föreningsarbete som medlemsmöten, trivselaktiviteter, marknadsföring eller styrelsens arbete.

Vem kan söka?

Föreningar som ordnar idrotts- eller kulturaktiviteter för eller med personer med funktionsnedsättningar i Skåne kan söka bidraget. Kraven är att ni inte är godkända av Socialstyrelsen som handikappförening och inte heller har rätt att söka statsbidrag.

Ni kan söka bidraget om ni inte samtidigt söker bidrag för samma aktivitet genom andra fonder eller anslag som Region Skåne äger.

Så här söker ni bidrag

Fyll i blanketten ”Ansökan om bidrag till andra föreningar”.

Blankett för ansökan om bidrag till andra föreningar (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, 291 89 Kristianstad.

Ni kan ansöka om bidrag när som helst under året. Ni får veta om ni får bidrag via brev och sedan betalar vi ut bidraget som en engångssumma.

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Ni kan som mest få 20 000 kronor i bidrag för en aktivitet.

Hur redovisar vi bidraget?

När aktiviteten är avslutad ska ni redovisa den för oss inom två månader. Skicka in en beskrivning av genomförd aktivitet till Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, 291 89 Kristianstad.

Om aktiviteten inte blir av eller om ni inte redovisar det, måste ni betala tillbaka bidraget.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.