Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning hos barn

Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar och närstående till barn och ungdomar i åldern 0-17 år.

I utbildningen finns beskrivningar av det stöd som vi på barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer.

Föräldrar, syskon och unga vuxna med egen diagnos medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

För att få tillgång till det stöd som beskrivs i utbildningen ska barnet ha fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och ha kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Utbildning om intellektuell funktionsnedsättning, fungerar inte med Internet Explorer

Education about intellectual disability in English, doesn't support Internet Explorer

Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

Se vår filmade föreläsning i fem delar av Maria Forsgren. Hon är barnläkare och specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering.

Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

 

 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?