Press

Kontakta oss mellan 08.00 och 16.30 för att få hjälp att hitta rätt kontaktperson inom vår verksamhet.

Susanna Rosander, kommunikationschef
Telefon: 046-17 40 41

E-post: kommunikation.poh@skane.se

Region Skånes presstjänst, kväll och helg

Telefon: 044-309 39 77

Under kvällar måndag till fredag 16.30–22.00, lördag och söndag samt helgdagar 08.00–22.00 kan du kontakta Region Skånes gemensamma presstjänst.

Pressmeddelanden

Du hittar pressmeddelanden i Region Skånes pressrum.

Region Skånes pressrum

Tillstånd för fotografering och filmning

Med hänsyn till patienters och anhörigas integritet behöver du ett tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagningar i och utanför lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet. Kontakta kommunikationschefen om du behöver ett sådant tillstånd.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?