Gör skillnad för andra

Habilitering och hjälpmedel arbetar för att göra livet mera möjligt för barn, unga och vuxna med varaktig funktionsnedsättning.

Välkomnande, drivande, omtanke och respekt

Vi är en av Region Skånes fyra vårdförvaltningar med cirka 800 anställda.

Hos oss finns många olika yrkeskategorier representerade. De flesta arbetar nära våra patienter som till exempel psykologer, fysioterapeuter och logopeder men hos oss finns också hjälpmedelskonsulenter, pedagoger och kuratorer.

Medarbetare inom Habilitering och hjälpmedel fördelat på yrkesgrupp

När du arbetar hos oss har du ett arbete:

  • där 9 av 10 medarbetare är nöjda och stolta över sin arbetsplats
  • som bygger på samarbete och där dina kollegor vill dela kunskap
  • i en stor organisation med många utvecklingsmöjligheter
  • där 6 procent av medarbetarna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt 
  • som bidrar till meningsfull samhällsnytta
  • där digitalisering och e-hälsa möjliggör nya arbetssätt och lösningar

Tillsammans arbetar vi efter våra gemensamma värderingar:
Välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
De är grunden för vad vi gör och hur vi gör det.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter