För vuxna

Vi erbjuder dig som patient och dina närstående stöd som kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.
Två teckenspråkstolkar från Tolkcentralen tecknar till varandra.

Beställa tolk

Du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

Regler och rättigheter

Regler och rättigheter för dig som patient eller anhörig.

Sex personer syns på ett torg. En pojke med Downs syndrom cyklar med hjälp av sin morfar som bär glasögon. Ett barn med glasögon håller sin mamma i handen. Mamman har blindkäpp. En ung man sitter i en elrullstol och tittar i mobilen och umgås med en kvinna i slöja som sitter på en parkbänk.

Samhällets stöd

Det är flera olika myndigheter och organisationer i samhället som kan ge stöd om du har en funktionsnedsättning.

Ansökningar

Ansökningar för konduktiv pedagogik, fonder och bidrag till organisationer som har aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Vad innebär en funktionsnedsättning? Och vad är ett funktionshinder?

Vilken habilitering finns för dig?

Vi erbjuder dig stöd och behandling. Målet är att stärka din kraft och frihet att forma ditt liv.

En audionom justerar en hörapparat på en kvinnlig patient.

Välja audionommottagning

Om du är 20 år eller äldre och har en hörselnedsättning kan du få hjälp hos en audionommottagning.

Få stöd av en förälder som förstår

Har du ett barn med hörselnedsättning och vill få stöd av en annan förälder med liknande erfarenhet? Kontakta en föräldrastödjare.