Få stöd av en förälder som förstår

Är du förälder till ett barn med hörselnedsättning? Skulle du vilja träffa en annan förälder som varit i samma situation som du? Nu kan du kontakta en föräldrastödjare.

Många föräldrar som kommer för samtal på hörsel- och dövmottagningen för unga önskar att de kunde få träffa en annan förälder, någon som varit i samma situation och som förstår det du som förälder går igenom. Någon som kan dela med sig av information och erfarenhet och som hade kunnat hjälpa dig att få lite perspektiv på framtiden. 

Få kontakt med en föräldrastödjare

Nu finns möjligheten att få träffa en annan förälder i liknande situation. Vi kallar dem föräldrastödjare. De vill hjälpa dig i din situation. De kan till exempel dela med sig om hur det är att vara förälder i följande:

 • hur en hörselnedsättning eller dövhet påverkar livet
 • var och hur du kan få mer information för att lära dig mer
 • hur det var att lära sig teckenspråk
 • utprovning av hörapparater och användning av dem
 • beslut att operera in ett cochleaimplantat eller inte
 • arbetet med hörsel- och talspråksutveckling
 • val av språk, förskola och skola.

Vill du möta en föräldrastödjare? Läs deras berättelser och välj ut den du tror skulle kunna vägleda er. Ditt barn måste vara patient på någon av våra hörsel- och dövmottagningar för barn och unga i Region Skåne. För mer information kontaktar du din mottagning. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.