Om Habilitering och hjälpmedel

Vi har ett viktigt uppdrag – att göra livet mera möjligt för dig med funktionsnedsättning.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att stärka individens kraft och frihet att forma sitt eget liv.

Det här gör vi

Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning stöd, behandling, hjälpmedel och tolktjänst för vardagstolkning.

Här finns vi

Vi finns på tio orter i Skåne. När det behövs kan vi också träffa dig i hemmet, i skolan eller på din arbetsplats.

Så styrs vi

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden är det politiska organ som fattar beslut kring Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet.

Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens ledamöter, föredragningslista och protokoll

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter