Digital utbildning om cerebral pares hos barn

tre tecknande karaktärer som ska symbolisera barn som har cerebral pares. De har var sitt hjälpmedel för att ta sig fram.
Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar cerebral pares och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar och närstående till barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

I utbildningen finns beskrivningar av det stöd som vi på barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder barn och ungdomar med cerebral pares och deras familjer.

Föräldrar, syskon och unga vuxna med egen diagnos medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

För att få tillgång till det stöd som beskrivs i utbildningen ska barnet ha fått diagnosen cerebral pares och ha kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne.

Utbildning om cerebral pares, fungerar inte med Internet Explorer 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?