Om Hjälpmedelsverksamhetens ansvarsområden

Vårt uppdrag är att hantera, styra och följa upp alla hjälpmedel och läkemedelsnära produkter som förskrivs till patienter i Skåne.

Vi ansvarar för hjälpmedel till patienter i alla åldrar inom följande områden:

  • medicinska behandlingshjälpmedel
  • ortopedtekniska hjälpmedel
  • läkemedelsnära produkter
  • synhjälpmedel
  • hörselhjälpmedel

Vi ansvarar även för hjälpmedel inom följande områden:

  • rörelsehinder
  • kommunikation
  • kognition

För dessa hjälpmedel har vi fullt ansvar för patienter som är 19 år eller yngre. För patienter som är 20 år eller äldre delar vi ansvaret med kommunerna. Vi ansvarar för:

  • eldrivna rullstolar och drivaggregat
  • de flesta kommunikationshjälpmedel

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter