Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar planeras i samråd med dig som beställare. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket, DUMLE och KommSyn Skåne

Skräddarsydd utbildning för till exempel en personalgrupp eller anhöriga kring motiverande material ämnat för personer på tidig utvecklingsnivå.
Skräddarsydd utbildning - DUMLE

Skräddarsydd utbildning för en personalgrupp i till exempel en personalgrupp eller anhöriga en specifik programvara.
Skräddarsydd utbildning - Datateket

Skånes kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli


Dyslexi

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
Dyslexi och lärande

En skräddarsydd utbildning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
Dyslexi och språkstörning

En grundläggande föreläsning om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja ungdomar med dyslexi.
Dyslexi – vad betyder det för oss?

Dyskalkyli

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha dyskalkyli och hur man på olika sätt kan stödja elever i skolarbetet och i vardagen. 
Dyskalkyli i skolan och i vardagen

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?