Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar planeras i samråd med dig som beställare. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket och Kommsyn Skåne

Skräddarsydd utbildning för till exempel en personalgrupp eller anhöriga en specifik programvara.
Skräddarsydd utbildning - Datateket

Skånes kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli


Dyslexi

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
Dyslexi och lärande

En skräddarsydd utbildning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
Dyslexi och språkstörning

Workshop för lärare och övrig skolpersonal kring lärverktyg och studiestrategier utifrån språklig sårbarhet och dyslexi.
Lärverktyg och studiestrategier

 

Dyskalkyli

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha dyskalkyli och hur man på olika sätt kan stödja elever i skolarbetet och i vardagen. 
Dyskalkyli i skolan och i vardagen

Föreläsning för skolpersonal om vad det innebär att ha matematikångest och hur man kan stödja elever med matematikångest.
Matematikångest i relation till dyskalkyli

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.