Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar planeras i samråd med dig som beställare. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket, DUMLE och KommSyn Skåne

Skräddarsydd utbildning för till exempel en personalgrupp eller anhöriga kring motiverande material ämnat för personer på tidig utvecklingsnivå.
Skräddarsydd utbildning - DUMLE

Skräddarsydd utbildning för en personalgrupp i till exempel en personalgrupp eller anhöriga en specifik programvara.
Skräddarsydd utbildning - Datateket

Skånes kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli


Dyslexi

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
Dyslexi och lärande

En skräddarsydd utbildning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
Dyslexi och språkstörning

En grundläggande föreläsning för personal i annan verksamhet än skola. Den handlar om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja ungdomar med dyslexi.
Dyslexi utanför skolan

Dyskalkyli

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha dyskalkyli och hur man på olika sätt kan stödja elever i skolarbetet och i vardagen. 
Dyskalkyli i skolan och i vardagen

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter