Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar planeras i samråd med dig som beställare. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket, DUMLE och KommSyn Skåne

Skräddarsydd utbildning för till exempel en personalgrupp eller anhöriga kring motiverande material ämnat för personer på tidig utvecklingsnivå.
Skräddarsydd utbildning - DUMLE

Skräddarsydd utbildning för en personalgrupp i till exempel en personalgrupp eller anhöriga en specifik programvara.
Skräddarsydd utbildning - Datateket

 

Skånes kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli


Dyslexi

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
Dyslexi och lärande

En skräddarsydd utbildning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
Dyslexi och språkstörning

En grundläggande föreläsning om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja ungdomar med dyslexi.
Dyslexi – vad betyder det för oss?

Dyskalkyli

En skräddarsydd utbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha dyskalkyli och hur man på olika sätt kan stödja elever i skolarbetet och i vardagen. 
Dyskalkyli i skolan och i vardagen

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter