Han prisas för sin forskning om hjärtinfarkt

Prins Daniel, Hjärt-lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och Alexandru Schiopu. Foto: Janerik Henriksson/TT
Alexandru Schiopu specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, leder en forskningsstudie kring en ny behandling som dämpar inflammationen och minskar skadan i hjärtat efter en hjärtinfarkt. Nu har han tilldelats Hjärt-lungfondens pris ”Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare”.

– Det är mycket hedrande och roligt att få anslaget. Det är en bekräftelse på att Hjärt-lungfondens ansökningsgranskare tycker att vi bedriver betydelsefull och högkvalitativ forskning som är värd att investera i. Pengarna kommer att användas till att anställa duktiga experimentella forskare som kan utföra de komplicerade experiment som krävs för att vidareutveckla vår behandling mot hjärtinflammation. Forskningsprogrammet är omfattande eftersom vi behöver förstå vilka immunologiska mekanismer som påverkas av behandlingen i hela kroppen, inte enbart i hjärtat säger Alexandru Schiopu.

Forskning kan leda till färre dödsfall

Han leder en forskningsstudie kring en ny behandling som dämpar inflammationen och minskar skadan i hjärtat efter en hjärtinfarkt. På sikt kan behandlingen bidra till att färre hjärtinfarktpatienter utvecklar hjärtsvikt och dör.

–  Hjärtinflammation och hjärtmuskeldysfunktion spelar en viktig roll i flera olika sjukdomar som hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. Det är svåra sjukdomar som årligen drabbar tiotals miljoner patienter världen över. Hjärtinfarkt och sepsis är bland de främsta dödsorsakerna i världen i dag. Genom att lära oss att kontrollera inflammationsprocessen i dessa sjukdomar kommer vi förhoppningsvis att kunna minska hjärtskadan och förbättra hjärtfunktionen både i akutskedet och på längre sikt.

Målet är att forskningen ska leda till förbättrad prognos och lägre dödlighet i dessa patientgrupper.

–  Men vägen från lovande experimentella resultat till en behandling som fungerar hos människor är lång och mycket kan hända längs resans gång. Det ställs naturligtvis mycket stora krav på nya läkemedel, och man vet inte om man verkligen har lyckats förrän att man ser att behandlingen fungerar i stora kliniska studier, säger Alexandru Schiopu.

Läs mer om Alexandru Schiopus forskning och om motiveringen till priset hos Hjärt-lungfonden (hjart-lungfonden.se).