Embryo- och dubbeldonationer ska hjälpa fler att bli gravida

Margareta Kitlinski är överläkare och sektionschef på RMC.
Sedan i våras har reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) på Skånes universitetssjukhus ett utökat uppdrag att göra så kallade embryodonationer och dubbeldonationer. Att fler ska få hjälp att bli gravida innebär att verksamheten växer och nya medarbetare behöver anställas.

2019 ändrades lagstiftningen som möjliggör embryodonationer och dubbeldonationer. Vid en embryodonation doneras ett redan befruktat ägg, av par eller ensamstående kvinnor som har genomgått IVF-behandling, vid dubbeldonation görs IVF-behandling där både ägg och spermier donerats. 

– Tidigare sökte personer sig i många fall utomlands för embryodonation och dubbeldonation. Det känns bra att vi nu kan erbjuda även de här behandlingarna under trygga former, säger Margareta Kitlinski, överläkare och sektionschef på RMC.  

Behandlingar under våren

Under hösten 2022 kom Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en ny rekommendation angående embryo- och dubbeldonation och regionstyrelsen i Skåne beslutade i april om att ge RMC ett utökat uppdrag.  

– Vi har redan kommit igång och gjort ett tiotal behandlingar efter detta och tror att vi kommer att öka med 100-200 behandlingar per år, säger Margareta Kitlinski.

Fler medarbetare

För att möta behoven anställer verksamheten fler medarbetare i form av sjuksköterskor, laboratoriepersonal, läkare, sekreterare och kurator.  

– Vi tror inte att den här förändringen kommer att få några undanträngningseffekter och leda till längre väntetider. Sedan vi flyttade in i nya lokaler har vi en väldigt ren laboratoriemiljö som leder till goda resultat. Det ger ett stort genomflöde av patienter, säger Margareta Kitlinski. 

Väntetiden till IVF-behandling med donerade könsceller påverkas främst av tillgången till donerade spermier och ligger just nu på cirka 1,5 år. 

– Vårt mål är att komma ned till en väntetid på 1 år men det handlar helt om tillgången till spermier. Vi arbetar bara med egna donatorer och gör regelbundet kampanjer för att få fler att donera, säger Margareta Kitlinski.