Endometrios

Ett av fyra nationella centrum för avancerad kirurgi vid viss endometrios.

Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett av fyra sjukhus i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård vid viss endometrios. Uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi som cirka 250 patienter i Sverige är i behov av varje år. Endometrios drabbar ungefär en tiondel av alla som har mens och sjukdomen kan vara mycket smärtsam och göra det svårare att bli gravid.

Kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus har flera års erfarenhet av avancerad kirurgi vid endometrios samt alla de kompetenser som krävs för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Hos oss finns läkare med gedigen erfarenhet av att behandla komplicerad endometrios, specialinriktade gynekologer, psykologer, ultraljudsspecialister fysioterapeuter och sexologer. Vi har dessutom tillgång till ett tumörteam med expertis inom komplicerad kirurgi och robotassisterade titthålsoperationer.

På Sus samarbetar vi över verksamhetsgränser för att ge bästa möjliga vård till våra patienter som lider av endometrios.

För att bli aktuell för operation inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver man som patient få remiss till oss från ett annat sjukhus. Man kan inte göra en egen vårdbegäran.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?