Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel – Guch

Vår guch-verksamhet ansvarar för den grupp av mestadels unga vuxna människor som behandlats för svåra hjärtfel som barn. Guch är förkortning för "grown-ups with congenital heart defects".

Barnhjärtkirurgin och barnkardiologin har åstadkommit fantastiska resultat under de senaste decennierna, inte minst i Sverige. De allra flesta barn som föds med hjärtfel uppnår numera vuxen ålder, vilket innebär att vår patientgrupp ökar kraftigt. Framstegen syns tydligast hos barnen med de mest komplicerade hjärtfelen.

Det finns i dagsläget 15 000-20 000 vuxna svenskar med någon form av medfött hjärtfel. I många fall är hjärtfelet opererat, men det finns också enklare hjärtfel som inte har krävt operation.

Guch på Skånes universitetssjukhus

Vår stora kunskap och erfarenhet inom guch-området är nationellt uppmärksammad. Vi har hög ekokardiografisk kompetens, högkvalitativ MR-diagnostik och är ett centrum för kateterburna interventioner. Guch-verksamheten samordnas vid hjärtmottagningen i Lund.

Nationell högspecialiserad vård

Sedan 2008 har vi Socialstyrelsens tillstånd och uppdrag att bedriva hjärtkirurgi inom guch-området som rikssjukvård, som idag heter nationell högspecialiserad vård. 

Kvalitetsregistret Swedcon

Vi rapporterar till Sveriges nationella register för medfödda hjärtsjukdomar. Registret följer en stor mängd barn, ungdomar och vuxna på lång sikt. Uppgifterna används för att utveckla vården, framställa statistik samt för forskning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter