Arbets- och miljödermatologi

Skånes universitetssjukhus har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området arbets- och miljödermatologi. Uppdraget omfattar avancerad utredning av patienter med misstänkta hudsymtom som orsakats av ämnen i miljön eller på arbetet.

Med hjälp av avancerad diagnostik kan patienter med misstänkt kontaktallergi utredas med större precision och vårdinsatserna kan bli mer individuella och träffsäkra. Att hitta samband mellan symtom och de ämnen som patienten exponerats för är avgörande för att kunna erbjuda rätt vård, upptäcka riskmiljöer och skapa säkrare arbetsplatser, miljöer och produkter.

Skånes universitetssjukhus har lång erfarenhet och hög kompentens inom yrkes- och miljödermatologi. I Malmö finns också laboratorium med särskild analysutrustning, som krävs för att kunna göra avancerade utredningar. Tack vare ett sedan länge upparbetat och nära samarbete mellan kemister och läkare runt patienten, kan analyserna bli mer riktade och personanpassade.  

I och med uppdraget blir Skånes universitetssjukhus enda sjukhuset i landet att bedriva högspecialiserad vård inom området, i nära samarbete med ett antal regionala vårdverksamheter. I första hand utreds patienten på sin regionala vårdverksamhet, men analys och bedömning görs på Skånes universitetssjukhus.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.