Bröstcancervården stärks med miljondonation från stiftelse

Med ett fysiskt centrum för bröstcancervården kan kontaktsjuksköterskor som Helene Almström och andra professioner samlas runt patienten.
Ett fysiskt centrum för bröstcancervården på sjukhusområdet i Malmö och en utökad strålningsverksamhet på sjukhusområdet i Lund. Det blir resultatet av en donation från Julia och Hans Rausings stiftelse till Skånes universitetssjukhus.

Donationen, som tillkännagavs av stiftelsen 2020, omfattar drygt 245 miljoner kronor och kommer att användas till investeringar i både Lund och Malmö. Regionstyrelsen har beslutat att godkänna villkor för mottagande av donationen, vilket bland annat innebär behov av samfinansiering på cirka 100 miljoner kronor som behövs för att täcka kostnader som inte omfattas av donationen. 

För att patienter med bröstcancer ska få bästa möjliga vård kommer alla kompetenser som behövs att samlas i ett fysiskt centrum på sjukhusområdet i Malmö.

– Målet är att skapa en sömlös och personcentrerad vård av hög standard i alla stadier av sjukdomen. Det innebär ett förbättrat omhändertagande när det gäller medicinsk kvalitet, omvårdnad och det psykosociala måendet för patienter med bröstcancer, säger Silke Engelholm, verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus.

All bröstcancervård samlas

Utredning, konsultation och behandling ska ske i ett tätt multidisciplinärt samarbete.

– Donationen ger möjlighet att fysiskt samla all bröstcancervård tvärprofessionellt. Detta ger oss en fantastisk förutsättning att göra ett bra omhändertagande ännu bättre, säger Stefan Santén, verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus.

Ny typ av MR-kamera

I Lund installeras en kombinerad MR-kamera och strålbehandlingsmaskin (MR-Linac). Satsningen sker på en plats som bär särskild betydelse för Julia och Hans Rausing.

– Med denna donation vill vi ge tillbaka till en region som har varit så viktig för vår familj. Cancer är en förödande sjukdom som drabbar allt för många, och vi hoppas att denna investering kommer att förbättra utfallet för många cancerpatienter i Skåneregionen. Vi är glada över att göra detta i samarbete med Skånes universitetssjukhus och ser fram emot byggstart nästa år, säger Hans och Julia Rausing i ett gemensamt uttalande.