Ny studie kan leda till bättre vård av patienter med benigna binjuretumörer

Nya forskningsresultat kan leda till förbättrad vård för patienter med godartade tumörer i binjurarna. Forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet har identifierat vilka nivåer av kortisol som tumörerna producerar som kan leda till ökad dödlighet.

Varje år får cirka 400-500 skåningar beskedet att de har en godartad binjuretumör. Upp till hälften av dessa tumörer har en överproduktion av hormonet kortisol. Fram tills nu har det varit okänt vilka nivåer av kortisol som kan vara skadliga eller till och med dödliga för patienten.

I en studie som har publicerats i Annals of Internal Medicine, har forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet följt upp alla patienter som fått diagnosen godartad binjuretumör och som haft kontakt med Skånes universitetssjukhus eller Helsingborgs lasarett under perioden 2005 – 2015, sammanlagt drygt 1 000 patienter.

Skillnad mellan olika grupper 

Data över vilka grader av kortisolproduktion tumörerna haft har samlats in och patienterna har sedan delats upp i fyra grupper baserat på graden av kortisolöverproduktion, från ingen överproduktion till hög. Skillnaden i dödlighet mellan grupperna har undersökts med hjälp av data från dödsorsaksregistret.

– Resultaten visar att det finns en tydligt ökad risk för död i de två grupperna med högst produktion av kortisol. Risken är 2-3 gånger högre jämfört med de som har en normal kortisolproduktion och den främsta orsaken till riskökningen är hjärt-, kärlsjukdom, säger Albin Kjellbom, specialistläkare inom endokrinologi och diabetologi på Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Lunds universitet.

Identifiering av riskgrupper

Grupperna med förhöjd risk utgör cirka 20 procent av patienterna i studien, det vill säga cirka 200 personer.
Resultaten visar även att många patienter som har tumörer med en lägre kortisolproduktion inte har en ökad risk för att dö.

– Vi kommer framöver att kunna identifiera de patienter som har ökad risk för att dö och koncentrera våra insatser på dem samtidigt som vi kan ge ett lugnande besked till en stor grupp patienter. Det innebär också ett bättre användande av sjukvårdens resurser, säger Albin Kjellbom.

Två strategier

För patienter med godartade binjuretumörer finns idag två strategier för behandling. Antingen operas tumörerna bort eller så behandlar man kända riskfaktorer för hjärt-, kärlsjukdom som högt blodtryck och diabetes.

– Men vi vet egentligen väldigt lite om vilken behandling som är effektiv för dessa patienter, det är än så länge inte tillräckligt studerat. Detta är inte heller något vår studie kan svara på, men när vi nu kan identifiera de patienter som har en ökad risk att dö så kan vi och andra forskare i framtida studier undersöka vilken behandling som är effektiv för att minska risken hos denna patientgrupp, säger Albin Kjellbom.