Hjärtsjukvård

Hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus har hand om patienter med arytmier, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Vi är del av verksamhetsområde hjärt- och lungmedicin, som har cirka 600 anställda. Verksamhetschef är Patrik Tydén.

För patienter med arytmi (störningar i hjärtats rytm, det vill säga när hjärtat slår oregelbundet, för långsamt eller för snabbt) finns en omfattande öppenvårdsmottagning och två vårdavdelningar på Skånes universitetssjukhus. Vi har i Malmö en specialiserad mottagning för utredning och behandling av patienter som drabbas av återkommande svimningsanfall och så kallad POTS. 

Vi är ett av Europas största sjukhus inom behandling med pacemaker (inkluderande nya tekniker som sladdfri pacemaker, His- samt pacing via vänster skänkel, LBB), implanterbara defibrillatorer (ICD) och sviktpacemakerbehandling (CRT). För patienter som har återkommande episoder med snabb hjärtrytm eller hjärtrusningar erbjuder vi behandling med ablation. Det innebär att man bränner eller fryser på de punkter i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.
Vi tar främst emot patienter från södra Sverige, men även från övriga landet när det gäller vissa speciella typer av arytmier.

Skånes universitetssjukhus erbjuder också högkvalitativ och specialiserad vård för patienter med svår hjärtsvikt eller klaffsjukdom. I samarbete med hjärtkirurger och narkosläkare kan vi erbjuda avancerad hjärtsviktsbehandling såsom hjärtpumpar och transplantation och behandla klaffproblem både via kateterburen teknik och öppen kirurgi.

I Lund finns hjärtmottagning med laboratorier för hemodynamik (balans mellan blodtryck och blodflöde i kroppen) och ekokardiografi (metod att undersöka hjärtat med ultraljud). I Malmö har vi en öppenvårdsenhet med läkar- och sjusköterskemottagning samt laboratorium för ekokardiografi. På båda orterna finns även vårdavdelningar för inneliggande patienter.

Fyra områden med status Nationell högspecialiserad vård (NHV) ingår i vårt uppdrag:

Hos oss finns också experter på hjärtinfarkt, kärlkramp och andra sjukdomar i hjärtats kranskärl. De mest komplicerade patienterna vårdas i Lund, där vi har ett nära samarbete med sjukhusets framstående hjärtkirurger. I Malmö arbetar vi med akuta fall från närområdet, samt en stor del planerade ingrepp och utredningar. På båda orterna får patienterna träffa team av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och dietister i den uppföljande vården.

Utbildning

Fortbildning är en viktig del i utvecklingsarbetet och skapandet av framtidens sjukvård. Vi är engagerade i vårdutbildningar på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Vi bedriver omfattande forskning tillsammans med samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt.

Forskning vid Sus

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.