Viss vård vid kroniska lungsjukdomar hos barn

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för viss vård av kroniska lungsjukdomar hos barn.

Uppdraget handlar om vård vid fyra diagnoser:

  • primär ciliär dyskinesi (PCD)
  • kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar uppkomst och/eller som är behandlingsresistenta
  • bronkiektasier, det vill säga sjukdom i bronkträdet, eller andra sekundära lungskador
  • kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd.

Redan innan NHV-uppdraget hade Skånes universitetssjukhus ansvaret för dessa patienter inom hela södra sjukvårdsregionen. Sjukhuset erbjuder vård på högsta nivå nationellt och har även två andra uppdrag inom nationell högspecialiserad vård för barn: barnkirurgi och barnhjärtkirurgi där tillgång till ett superspecialiserat andningsteam är en förutsättning.

De kroniska lungsjukdomarna som ingår i NHV-uppdraget är komplexa sjukdomar och besöken på lungmottagningen sker alltid som teambesök. Barnet träffar bland andra läkare, fysioterapeut, dietist, andningssjuksköterska och andningsundersköterska.

Övrig andningssjukvård för barn

Förutom uppdragen inom nationell högspecialiserad vård är Sus sedan tidigare centrum för vård av barn med cystisk fibros, sköter andningssjukvården kring barn med neuromuskulära sjukdomar och har långtidsuppföljning för barn som utvecklat bronkopulmonell dysplasi (BPD) under de första 28 levnadsdagarna.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.