Högspecialiserad vård nationellt och internationellt

På Skånes universitetssjukhus har vi inte bara specialistkompetens utan vården är också högspecialiserad inom flera områden. Det innebär att den är nationellt och internationellt framträdande inom vård och forskning. Vi samverkar mellan olika specialiteter och bedriver nationell högspecialiserad vård på uppdrag av Socialstyrelsen.

När det gäller nationell högspecialiserad vård (NHV) är den centraliserad till max fem sjukhus i Sverige för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Det handlar om ovanliga sjukdomstillstånd som kräver hög spetskompetens, samarbete över flera specialistområden och ibland avancerad utrustning.

Socialstyrelsen är uppdragsgivare för NHV och utreder vilken offentlig finansierad vård som ska vara nationellt högspecialiserad och vilken region som får bedriva den. Skånes universitetssjukhus har idag NHV-uppdrag inom:

Förutom NHV-uppdrag har Skånes universitetssjukhus dessutom Skandinaviens största vävnadsinrättning, Vävnadsbanken. Sus utför även organtransplantationer av bukorgan som njure och bukspottskörtel på patienter från södra sjukvårdsregionen. Sus är dessutom en del av Skåne University Hospital Cancer Centre som ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.