Sveriges första automatiserade steriltekniska enhet byggs på sjukhusområdet i Malmö

Sanna Bozic jobbar på steriltekniska enheten där flergångsinstrument som används i vården diskas och steriliseras.
Sterila instrument är en viktig förutsättning i vården. Nu är det klart att Sveriges första automatiserade steriltekniska enhet kommer att byggas i den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö. Automatiseringen ger medarbetarna bättre arbetsmiljö och innebär även förbättringar för patientsäkerheten.

När kirurgiska instrument har använts under en operation ska de diskas, synas, packas och steriliseras igen innan de används vid nästa operation. I den steriltekniska enhet som ska byggas i den nya vårdbyggnaden i Malmö kommer stora delar av arbetet att automatiseras.

– Förhoppningen är att detta ska frigöra tid så att våra specialkunniga medarbetare ska kunna ägna sig åt det som kräver deras kompetens. Vi behöver ständigt se över hur vi kan underlätta arbetet, inom olika delar av vår verksamhet, genom att använda de hjälpmedel och den teknik som finns. Automatiseringen av den steriltekniska verksamheten är ett exempel på en önskad och även nödvändig utveckling, säger Björn Ekmehag, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

Sparar kroppar och utrymme

Automatiseringen består av både robotarmar och transportörer, det vill säga transportband. Robotarna kommer att ersätta de arbetsmoment som innebär att lyfta och vrida och som medarbetare utför idag. Det är en efterlängtad förändring eftersom det blir väldigt många kilo som ska flyttas under en dag.

En lagerrobot kommer att bemanna sterilförrådet, där det steriliserade materialet förvaras tills det ska användas. Det innebär att förrådet kan komprimeras på betydligt mindre yta eftersom det kan byggas på höjden.

Bättre för patientsäkerheten

Idag är den steriltekniska verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö uppdelad på flera platser. I och med flytten och automatiseringen kommer allt att samlas på samma plats, på samma våningsplan och inom samma renhetszon som de 23 nya operationssalarna.

– Det här innebär att vi kommer att ha full koll på instrumenten i alla led. Idag delar till exempel operationspersonalen instrumenten innan de skickar dem till oss. Framöver kommer vi att göra det, vilket frigör tid för dem. Vi som jobbar här är ju utbildade specifikt i detta och experter på det vi gör, så det blir en bättre fördelning av arbetsuppgifterna, berättar Sanna Bozic, enhetschef för den steriltekniska enheten.

Byggandet och installationen av enheten kommer att vara klar under 2025. Efter omfattande testning beräknas enheten tas i drift i början av 2026.