Snabbspår för diagnos ökar chanserna för cancersjuka

Ulrika Roos, Karen Burns, Kristina Arnljots, Helen Carlsson, och Ulrika Orrhede är knutna till Diagnostiskt centrum mottagning Malmö.
Diagnostiskt centrum vid Skånes universitetssjukhus snabbutreder flest komplexa cancerformer i landet. Här får varje år omkring 900 skånska patienter med misstänkt cancer snabb hjälp. Tack vare tidig diagnos och behandling ökar patientens chans att överleva.

– Det tar oss i bästa fall några dagar att ställa en diagnos, i knepigare fall kan det ta upp till ett par månader, konstaterar Kristina Arnljots, specialistläkare inom onkologi.

Fördelarna med en snabb diagnos är att rätt behandling kan sättas in direkt.

– Det gör att vi ökar patienternas chans att överleva. Även om sjukdomen inte alltid går att bota, kan vi genom tidig behandling förlänga livet och öka livskvaliteten, förklarar Ulrika Orrhede, specialistläkare inom internmedicin och hematologi.