Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Skånes universitetssjukhus är ett av två sjukhus i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård inom barnhjärtkirurgi.

Barnhjärtkirurgin och barnkardiologin har åstadkommit fantastiska resultat under de senaste decennierna, inte minst i Sverige. Mer än hälften av alla barn som hjärtopereras idag är under ett år gamla och de allra flesta barn som föds med hjärtfel uppnår numera vuxen ålder.

På Skånes universitetssjukhus finns några av nordens främsta experter på barnhjärtkirurgi samt tillgång till specialanpassade intensivvårds- och operationsresurser. 

Vi har ett tätt samarbete med samtliga enheter inom barnsjukvården på Sus samt med Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som har Sveriges andra barnhjärtcentrum. Vi har också ett tätt samarbete med övriga barnmottagningar runt om i landet. Vi har dessutom ett gott och bra samarbete med Hjärtebarnsfonden.

Utöver vårt nationella uppdrag inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar har vi ett avtal med Island som skickar sina hjärtsjuka barn till oss för vård och behandling.

Operation

Vi genomför cirka 300 hjärtoperationer per år och utför alla former av kirurgisk behandling vid medfödda hjärtfel inklusive hjärttransplantation och mekaniskt hjälphjärta för barn i väntan på transplantation.

Vi strävar efter att korrigera de flesta hjärtmissbildningarna tidigt i livet, om möjligt innan de hunnit ge symtom. För att barnet ska bli helt friskt försöker vi undvika palliativa (symtomlindrande) operationer till förmån för korrektion.

Det finns dock fortfarande några livshotande hjärtfel som kräver flera och ibland riskfyllda operationer för att korrigeras. Framstegen som har gjorts inom barnhjärtkirurgi syns tydligast just hos denna grupp med komplicerade hjärtfel.

Katarina Hanséus, barnkardiolog, berättar om hjärtsjukvården på Sus

 

På vår informationssida om nationell högspecialiserad vård inom barn- och ungdomskirurgi kan du läsa mer om hur vi arbetar med barnsjukvård. Du kan dessutom se en film där barnhjärtkirurgen Kiet Tran berättar om samarbetet mellan barnkirurgin och barnhjärtkirurgin. 

Nationell högspecialiserad vård: Kirurgi på barn och ungdomar

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.